HOME     FARMING     VILLAGE     ANIMALS     TREES     ABOUT

Blog, Articles, News

ENGLISHNEDERLANDS
EARTH DAY JULY 23 2022

EARTH DAY JULY 23 2022

Today is Earth Day! Every year more people celebrate this day, as many start to see the importance of it, and to just enjoy the beauty of living on this magnificent planet, as well as each others company. Nothing more important than that, isn't it! Last year on the...

read more
ALTERNATED GOVERNMENT

ALTERNATED GOVERNMENT

MY PERSONAL VIEW ON POLITICS IN THE NETHERLANDS, AND ITS STATUS... This is a bit of a personal political statement about my own country's situation. Now, I’m not much into politics, mainly for that I have not seen it working that well over the last years. And reading...

read more
MASS COMPASSION

MASS COMPASSION

Simple Words... Recently I read these simple words written straight from the heart by Carlos Santana. Somehow they struck a chord with me. Therefore I have named it 'Mass Compassion'. It is placed below. Now, after reading this, do you also think everyone should read...

read more
EQUILUX DAY!

EQUILUX DAY!

INTERNATIONAL EQUILUX DAY! Yes, today is official International Equilux Day! The day which has an equal amount of daylight-hours all over the world! As we all know, the 21th of March is the standard date for the Equilux (traditionally named Equinox), but the exact...

read more
SOW THE LAND!

SOW THE LAND!

PRELUDE . . . They're growing early february overhere in western Europe, and most likely allover the Northern Hemisphere: Snowdrops! Some countries have already had their fair share of winter, while others, such as the Netherlands had no snow at all, as of yet, and we...

read more
CHRISTMAS GREETINGS

CHRISTMAS GREETINGS

Merry Christmas... From The Earth Hectare Grid to the world, a Merry Christmas to you all. It is from deep within my heart, that I feel an urge to write this. Over the last year, and increasingly last months, we’ve seen a lot of trials and tribulations going on, world...

read more
EARTH IS CALLING

EARTH IS CALLING

WORLD’S CURRENT AFFAIRS ... This article is based on part of a lecture that Marieke de Vrij held on October 9th 2021, for the Dutch ‘Free Maere Foundation’. It was in response to the following question of one of the participants: “I would like to have an answer to the...

read more
FREQUENCIES

FREQUENCIES

INSPIRATION MARIEKE DE VRIJ Because the Earth is polluted and in need of healing, very high vibrational frequencies are brought to the Earth from the cosmos to help heal the Earth as a substance, so that the gross energies of infringement are healed by high...

read more
EARTH DAY!

EARTH DAY!

Did you know that Earth Day was initiated by the Russian author Vladimir Megre? In his books he describes a dialogue between him and Anastasia, during which the idea rose by him to create a holiday. That is because of Anastasia's argument that the Earth needs help....

read more

 Nederlands

FREQUENCIES

FREQUENTIES

INSPIRATIE MARIEKE DE VRIJ . . . . . Doordat de Aarde vervuild is, en genezing nodig heeft, worden er uit de kosmos hele hoge trillingsfrequenties naar de Aarde gebracht, om de Aarde als substantie te helpen genezen, zodat de grove energieën van inbreuk, geheeld...

read more
DAG VAN DE AARDE

DAG VAN DE AARDE

Wist je dat de Dag van de Aarde, in het Engels ‘Earthday’, is geïnitieerd door Vladimir Megre? In een beschreven dialoog tussen hem en Anastasia, ontstaat bij hem het idee om een feestdag in het leven te roepen. Dat is vanwege het betoog van Anastasia dat de Aarde...

read more
GELUKKIG EQUILUX!

GELUKKIG EQUILUX!

Equilux in plaats van Equinox, wat vind je daar van? Equinox is een Latijns woord en betekent ‘Equi’: het zelfde, en ‘nox’: nacht. Dit woord verwijst naar het astronomische gebeuren wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat. Daarbij zijn de dagen en nachten even...

read more
VERNIEUWING

VERNIEUWING

... VERNIEUWING Door alles heen, is er vernieuwing gaande. Wéét dat ook ú gevraagd wordt, uw eigen vernieuwing waar te maken. Laat u dan ook niet meer misleiden door hoegenaamde gezaghebbenden en gezagdragers, welke zich anders voordoen, dan wat er waarachtig gaande...

read more
MEDEDOGEN

MEDEDOGEN

Door Jules van der Veldt Lieve mens, heb mededogen met uw omgeving. Heb mededogen met dát wat in uzelf gaande is. Mededogen bewerkstelligen, geeft ruimte aan nieuwe mogelijkheden, en de verstaanbaarheid van allen. Want zie, juist nú wordt van u gevraagd, om voorbij de...

read more
STA OP

STA OP

Door Jules van der Veldt STA OP Velen zijn u voorgegaan, in het zichtbaar maken, waartoe zij bereid waren. Geef uzelf de kans om óp te staan, want in de schaduw te blijven, helpt u niet verder. Laat het wonder in u geschieden door een stap voorwaarts te zetten,...

read more
LICHTBRENGER

LICHTBRENGER

Door Jules van der Veldt LICHTBRENGER In u allen is een lichtbrenger aanwezig. Want zie, u bent van het licht. Zij die zichzelf gekend weten, ervaren dit diepe weten, daar zij voorbij het eigenbelang alleen, het gemeenschappelijk belang dienende zijn en/of op weg zijn...

read more