Door
Jules van der Veldt

VERNIEUWING
Door alles heen,
is er vernieuwing gaande.

Wéét dat ook ú gevraagd wordt,
uw eigen vernieuwing waar te maken.
Laat u dan ook niet meer misleiden
door
hoegenaamde gezaghebbenden
en gezagdragers,

welke zich anders voordoen,
dan wat er waarachtig gaande is.
Ontmoet uw eigen geestelijk inzicht,
voor wat u zélf in vernieuwing
voor úw eigenheid kan bewerkstelligen.
Opdat u waarachtig zélf drager wordt,
van de vernieuwing die nodig is.
Help uw naasten hierbij,
door in zuivere bewoording
onomwonden
uw zijn neer te leggen,
zonder terughouding
van uw bevoelde waarheden.
Want zó zal vernieuwing
worden aangespoord

en bekrachtigd worden,
óók door u, en u allen.

~ Jules van der Veldt, 13 mei 2016

Terug naar MENU