+1! FACTOR

Lieve lezer. In deze turbulente tijden hebben veel mensen het moeilijk. Daarom is dit artikel geschreven ter troost, én ter aanmoediging. Het is grotendeels gebaseerd op inspiraties van Marieke de Vrij (Vriendendag 2014, maar actueler dan ooit!).

Ondeelbaar Geheel

Wist je dat wij deel zijn van een ondeelbaar geheel? In ieder van ons leeft een Godsvonk, en dat licht kan nooit gedoofd worden. Want God is ondeelbaar, al is deze opgedeeld in ons allen. Dat klinkt vreemd, merkwaardig op z’n minst. En ja het is wat ongewoon.

Hologram

Je zou het kunnen zien als een hologram, of zoals een fractal. Daarin zie je in het deel het geheel weerspiegeld. Zoals in een druppel de gehele oceaan zich doet kennen. En één mens deel is van de mensheid. Echter dit is nog een onvolmaakte waarheid.

+1 factor

Want in ieder deel ligt niet alleen het geheel, maar er ligt een +1 factor! Immers, alles wat geschapen is door wat wij het Goddelijke noemen, krijgt iets specifieks unieks mee, wat in géén van alle andere schepselen ligt.

Weerspiegeling

En dát wat voor ons te groot is om te bevroeden, het Goddelijke, dát wat we een naam geven, maar niet in die mate kunnen kennen, heeft iets neergelegd in ons… En dát dienen wij állen tot bewustzijn te brengen, zodat dát wat alles geschapen heeft, zichzelf weerspiegeld weet.

Respect

Het is een heel groot fenomeen, dit gegeven. En dat houdt dus in dat diep in ons verscholen iets zó unieks huist, in zó’n groot respect aan ons gegeven, aan de individualiteit van het wezen dat jij als schepping uitdrukt, dat onze reis door ons onderbewustzijnsveld heen, ons dáár naar toe brengt.

Moed

En dan dienen we de moed te hebben om dat te manifesteren. En dán pas, kunnen we beseffen hóé diep het Goddelijke van ons houdt.

Waarde

Dus al die zelfmiskenning, al dat gebeuren waarin we ons mooier aankleden dan we eigenlijk wel weten dat we zijn, heeft te maken met dat we té weinig respect hebben dat God ons lief heeft. Dat we al op waarde ingeschat zijn.

De Thuisreis

Dus het is de thuisreis naar dát wat er al is, en om dat in bewustzijn te aanvaarden.

Zodat we het durven te manifesteren.

En nu is de vraag aan jou: Durf jij?

Ter aanmoediging onderstaand nog een gedicht van Marieke de Vrij,
getiteld:
‘De Woning Gods’.

 

*******

 

De Woning Gods

Gij allen zijt de woning Gods.
Hoe kan ik dan wensen,
dat tweespalt ontstaat,
onder hen die Mij dienen?
Ieder van u,
draagt Mijn Licht in zich.
Gij allen hebt de taak,
in uw eigen innerlijke weg te staan.
Zo opent uw hart,
en ziet uw broeders en zusters.
Ziet hoe moeilijk deze weg is.
En hoe gij elkander nodig hebt
tot steun.
Geen weg zo zwaar,
of vriendschap
maakt haar lichter.

~ Marieke de Vrij  (www.vrijemare.nl)

*******

Hartegroet,
Margreet Otto

Terug naar MENU