Equinox of Equilux?

Equilux in plaats van Equinox, wat vind je daar van? Equinox is een Latijns woord en betekent ‘Equi’: het zelfde, en ‘nox’: nacht. Dit woord verwijst naar het astronomische gebeuren wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat. Daarbij zijn de dagen en nachten even lang overal ter wereld. Dat gebeurt zoals de meesten van ons weten twee keer per jaar (het begin van de astronomische lente & herfst).

Maar hoe zit het dan met de dagen die even lang zijn overal ter wereld? Want dat is niet in het woord equinox zelf vervat. Het wordt er doorgaans als uitleg bij gegeven. Maar in feite is dat toch een beetje vreemd, want overal ter wereld zijn het aantal uren daglicht eveneens het zelfde. En dan zijn we wakker!

Vandaar de wijziging van het begrip met het Latijnse woord ‘lux’. Want lux betekent licht. En ons licht schijnt het helderst wanneer we leven met liefde in ons hart, intentie, dankbaarheid en betekenis.

Daarnaast staat het Latijnse lux ook voor glory, aanmoediging, uitleg (in de zin van opheldering), verlichting, wereld, publiciteit (denk aan de uitdrukkingen ‘aan het daglicht brengen’ of ‘wat het daglicht niet verdragen kan’), en ook dag en helderheid.

Lux staat eveneens voor een meeteenheid dat meet hoeveel licht er wordt gemeten op een bepaald oppervlak: Lux per vierkante meter M2. (dat is dus een andere waarde dan lumen, wat de lichteenheid van het uitstralende object zelf meet).

Dus bij deze een nieuwe benoeming, een soort van omdenken qua taal. Woorden als dragers van informatie en diepere betekenis. Daarom een Gelukkig EquiLux! Want het werkt.

Laat het licht schijnen in deze wereld!

LIEFS!
Margreet

Terug naar MENU