Vanochtend 10 juni 2023 had ik bij het wakker worden droombeelden wat overging in een prachtig visioen. Daarom zal ik dat zo nu dan maar noemen. Ik stond in een grote zaal, het zag er een beetje uit als een gallerij zaal in een modern museum. Het was een langwerpige zaal met rondom vier witte muren. De muren waren niet heel hoog.

EEN BREED FILMDOEK

Terwijl ik er naar keek, begonnen er zich beelden op te vormen, als ware het een breed filmdoek. Van onder af aan zag ik rondom mij heen planten uit de zwarte humusrijke bodem komen, en ontsproten er stengels en bladeren aan. Langzaam groeide alles hoger en hoger, en verschenen er bloemknoppen aan veel planten. Andere planten groeiden door en werden bomen. De projecties liepen over van wand tot wand, dus ik draaide mee om alles te volgen.

VEGETATIE VERSCHILLENDE CONTINENTEN

Er was zelfs vegetatie van verschillende continenten die qua beelden in elkaar over vloeiden. En dus zag ik op de ene muur tropisch groen met bomen en slingerende lianen en daarin kleurrijke vogels en geuren en kleuren, maar ook mediterrane natuur waar de druivenranken omhoog slingeren, terwijl in noordelijker gebieden de gouden regen en seringen weelderig neerhangend bloeien als hemelse beloftes.

DIVERSE KLEURPALETTEN

De klimaat zones van alle werelddelen verschenen zo een beetje in een zuil vorm, maar vloeiden dus aan beide kanten over in andere zones, en hadden ook ieder een iets ander kleurpalet. Er was een bijna onvoorstelbare diversiteit en rijke geschakeerdheid in de natuur die ik waarnam.

HET BLEEF GROEIEN

Het zonlicht scheen overal doorheen, en toen ik me weer verder omdraaide bleef alles zich bewegen, de lianen groeiden verder omhoog, en vele bloemen openden zich, waarna gekleurde vruchten kwamen aan struiken en bomen. Ik zag watervallen in de verte, meren en bosgebieden en mooie luchten. Het was één grote ontluikende pracht van een idyllische natuur, maar het was heel realistisch, het was groen, zuurstofrijk en vibreerde van levenskracht en vitaliteit.

Het was zo ongelofelijk mooi, nog niet eerder gezien zelfs, ook niet in sprookjesachtige illustraties ofzo. Het waren toekomst beelden, maar wat ik zo bijzonder vind is dat deze dus nog mooier zijn dan ik zelf had kunnen bedenken.

ENORME IMPACT

Over het visoen nadenkende vermoed ik dat het een antwoord is op de huidige situatie die aan het eind van deze lente zich momenteel op het noordelijk halfrond in Canada voor doet. Hier woeden honderden bosbranden waardoor ook veel woongebieden en dus huizen en gebouwen getroffen worden alsmede de infrastructuur en het communicatie netwerk.

VERSPREID OVER EEN HALF CONTINENT!

Door deze grootschalige branden is een gigantische rookontwikkeling ontstaan die zelfs meerdere staten van Amerika heeft bereikt. Vele woongebieden en steden zoals New York zijn in een bruine oranje rookmist gehuld.

GROOTSCHALIGE RAMP

De fotos op het internet zijn schokkend en heel indringend en laten zien wat een ongelofelijke grootschalige ramp zich heeft voltrokken.Veel bewoonde gebieden zowel op het platteland als in dorpen en steden werden in een dikke wolk van rook gehuld, die als een bruin-oranje deken in de lucht al het zonlicht tegenhield.

HET ZAL ONS ALLEMAAL RAKEN

Hiervan zijn de gevolgen voor ons nog niet te overzien. Het brengt onnoemelijk veel leed voor alle getroffenen met zich mee, en ook voor het dierenrijk. Vanwege de grootschaligheid van deze ramp kan het ook niet anders dan dat het ons allemaal vroeger of later gaat raken.

Want zoals het visioen ook liet zien, alle natuurgebieden zijn met elkaar verbonden en lopen in elkaar over. Dit zal ook gevolgen hebben voor onze voedselproduktie en luchtkwaliteit, maar ook huisvesting en de benodigde massale inzet voor trauma hulpverlening.

ALLES KOMT GOED

Derhalve rest mij niets anders dan opnieuw de aandacht te vragen en te bidden voor de beste uitkomst voor de Aarde, de mensheid en het dierenrijk. Wellicht is dit visioen bedoeld als aanmoediging om ons er van te verzekeren dat het uiteindelijk allemaal goed komt met de Aarde en de mensheid.

Want om de staat van natuur te bereiken die zich in de droombeelden oprichtte vanaf de grond (op alle vier de muren rondom), zou daar wellicht enige samenwerking, coördinatie en co-creatie voor benodigd zijn?

GEBALANCEERDE CIVILISATIE

En zou dat kunnen betekenen dat we met ons allen dus toch een soort van echte civilisatie gaan bereiken? Ik kan me voorstellen dat er nog vele jaren over heen zullen gaan voordat de natuur wereldwijd volledig hersteld is en floreert. Overigens zijn er meerdere planten voor versneld herstel van de bodem en als groen gewas voor de zuurstof productie, zoals hennep en comfrey (smeerwortel).

HERSTEL VAN DE BODEM

Zoals veel mensen reeds weten zijn hennep en comfrey goede bodembouwers en natuurlijke composteerders. Zij kunnen in maar liefst één seizoen zuurstof produceren én compost creëren voor voedselproductie.

Met een grootschalige gecoördineerde aanpak van deze en andere planten kan in één jaar reeds veel natuur opgericht worden, zowel voor de restoratie van onze natuur als onze habitat, net zoals de fenix die ongeschonden uit de as herrijst.

ZEGEN VAN BOVEN

Edoch wellicht duurt het nog honderden jaren voordat de mensheid ook op grote schaal bereid is om met respect voor de natuur te leven, en vooral ook met een beetje respect voor elkaar? Dus…. kunnen we niet veel anders blijven doen dan ons best. En laten we dat doen, want de inzet van ieder mens kan het verschil maken!

Op hoop van zegen dus. Maar die komt altijd van boven, toch?

Margreet

Terug naar MENU