Door
Jules van der Veldt

MEDEDOGEN

Lieve mens, heb mededogen met uw omgeving.
Heb mededogen met dát wat in uzelf gaande is.

Mededogen bewerkstelligen,
geeft ruimte aan nieuwe mogelijkheden,
en de verstaanbaarheid van allen.
Want zie, juist nú wordt van u gevraagd,
om voorbij de angst en onzekerheid,
uzelf en de ander te herontdekken,
en vooringenomenheden los te laten.
En evenzo: nieuw licht te laten schijnen,
en tóé te laten, in het besef,
dat nieuwe wegen pas dán zichtbaar worden,
wanneer mededogen en respect,
in u de leidraad worden van uw handelen.
Geef uzelf de veerkracht en overtuiging mee,
dat uw bijdrage wáárlijk
tot verandering én vernieuwing zal leiden,
dáár waar mededogen uw metgezel is.

~Jules van der Veldt, 9 mei 2016

Terug naar MENU