Door
Jules van der Veldt

 

LICHTBRENGER
In u allen is een lichtbrenger aanwezig.
Want zie, u bent van het licht.
Zij die zichzelf gekend weten,
ervaren dit diepe weten,
daar zij voorbij het eigenbelang alleen,
het gemeenschappelijk belang dienende zijn
en/of op weg zijn hun bijdrage daaraan
gestalte te geven.
Weet dat u bij machte bent
het eigen licht toe te voegen
door u vrij te geven zonder inhouding,
en in respect wat u ontmoet,
ook bij zaken die u ongewillig zijn.
Het is de moed die u helpt
om uzelf te (her) ontdekken,
om zo het wezenlijke wat ú te brengen heeft
toe te voegen.
Zo, richt uzelf op,
om voorbij de bekommernissen
en overdenkingen te treden,
die u hoegenaamd vasthouden.
Want zij zijn immer van voorbije aard.
U heeft eeuwigheidswaarde,
die álles doet overstijgen.

 

~ Jules van der Veldt, 30 mei 2017

 

*******

Terug naar MENU